Här finner du länkar till det som du behöver som förare vid Green Cargo. VI har valt att tillhandahålla dessa länkar för dig då Green Cargos app för produktionsstöd har varierande funktionalitet. Notera att vissa länkar endast fungerar om du är inloggad på Green Cargos interna nätverk med dina personliga uppgifter

Vår Smarta linjeboksöverblick

Alla har vi problem att leta i linjeböckerna när vi ska ut och köra. Kanske är det inte längre så krångligt?

Testa vår smarta linjebok!

Följande system kommer du endast åt om du är uppkopplad och inloggad med dina egna inloggningsuppgifter från Green Cargo AB.

Office 365, där kan du logga in med GC uppgifter och hämta hem mjukvaror som office, onedrive teams m.m. och installera dem på din privata pc/läsplatta/mobil.