SAMVERKAN & FÖRHANDLING

Det finns ett antal olika samverkansgrupper inom Green Cargo
Vem som representerar dig och Fackförbundet ST i samverkan kan du se nedan
Vill du komma i kontakt med någon av representanterna så använd dig av kontaktformuläret upp till höger (under kontakt).

Samverkansgrupper

Samverkan Central
Strategiska övergripande frågor. Vid frågor av viktigare karaktär lyfts dessa ut och hanteras i separat förhandling (omorganisationer m.m.)
ST representant Stefan Bieder

Samverkan Produktion/Planering & Fordon (tidigare Rail)
Övergripande produktionsfrågor och beslut kring dessa.
ST representant Donny Sjöberg och Stefan Bieder

Samverkan Resursplanering
Hantering av förutsättningar för turer gällande bangårdspersonal, lokförare.
ST representant Björn Hellqvist och Kenth Bergqvist

Samverkan Stab
Medarbetare vid huvudkontoret
ST representant Stefan Bieder

Samverkan Driftcenter
Hanterar förutsättningarna för medarbetare vid Driftcenter i Hallsberg
ST representant Jerker Liljeberg

Samverkan Kundservice
Hanterar förutsättningar för medarbetare vid kundservice (Hallsberg, Borlänge) ST representant Jerker Liljeberg

Förhandlingsgruppen
Även om vi har ett samverkansavtal så utför vi också regelrätta förhandlingar. Tillfällen där vi förhandlar är vid individärenden, uppsägningar, omorganisationer, lönerevision och vissa förhandlingar p.g.a. kollektivavtalsbrott.

Vid dessa typer av förhandlingar är endast avdelningsstyrelsen behöriga att utföra:
Stefan Bieder
Jerker Liljeberg
Donny Sjöberg

Olika lokala arbetsplatsombud medverkar ofta vid dessa förhandlingstillfällen som sakkunnig beroende på ärende.
MBL-förhandlingar är inte delegerade till lokala arbetsplatsombud från avdelningsstyrelsen.
Ibland får lokala ombud efter godkännande utföra lokala förhandlingar.