Loss of License

Loss of License

Därför sa vi nej till att bli del av en loss of license-stiftelse Fackförbundet ST kommer inte bli del av den loss of license-stiftelse som diskuterats mellan oss, arbetsgivarna och flera andra fackförbund de senaste åren. Anledningen till beslutet är att vår...

Lönerevisionen 2019 klar

NYA LÖNERNA NU KLARA för 2019 ST är nu överens med arbetsgivaren när det gäller lönerevisionen för 2019. Lönerna kommer att revideras fr o m den 1 maj 2019. Nya och retroaktiva löner utbetalas så snart det är möjligt och senast i samband med ordinarie löneutbetalning...

Lönerörelse 2019

Vi har i går startat upp lönerevisionen för I-lön. Budet från AG har vi tagit del av samt att vi lämnat ett motbud på AG s bud. Förhoppningarna är att vi kan vara klara i början på juni. För ST Kenth Bergqvist och Jan Lyngbäck  

Lönerevision 2019-05-17

Vi startade i dag med tarifflön. ST och Seko har lämnat ett gemensamt bud till tariffer 2019. Vi var överens om att satsa på slutstegen för löneförhöjning. AG har också lämnat en återkoppling på det bud vi lämnat. Detta är ej accepterat och fortsatta förhandlingar...

Lönerevision 190515

Vi har nu fått första budet från AG gällande I lön. och fortsatta diskussioner är satta till den 21 maj. Vi väntar fortfarande på AG gällande tariff lön. Kommer att uppdatera här fortlöpande i lönerörelsen. Kenth Bergqvist -i