Åkbarhetsgruppen 2020-06-08

Åkbarhetsgruppen 2020-06-08

Syftet och målet med åkbarhetsgruppens arbete är att ta fram fotsteg och handtag som är säkra plus att ta fram material som beskriver hur man säker går på/av och åker på våra vagnar.Vi ska även undersöka och inventera de vagnar som vi har i dagsläget. Även ge en input...

Produktions skyddskommitté 160912

Minnesanteckningar Prd skyddskommitté 160912 Eluttag TD lok Förare som behöver Usb uttag för laddning av tele/plattan ska få ut ett sådant alt ska det monteras ett fast usb på loken. Hyttvärme RD Information ska skickas ut till alla förare och gruppchefer så att alla...