Hitta rätt sträcka i linjeboken 🙂

Hitta rätt sträcka i linjeboken

Under nedanstående flikar så kan du på ett enkelt sätt hitta den eller de  delsträckor som gäller i de olika linjeböckerna.

Begränsningar

Alla sträckorna nedan utgår från att personalen är stationerad i Hallsberg.

Se dessa som en liten hjälp för att hitta vilka linjeböcker och driftledningsområden som involveras under din körning.

Använd linjeböckerna som du har i Förarens Regelbok då inbäddade länkar till linjeavsnitt inte uppdateras per automatik.

Klicka istället på berörd LINJEBOK (Kolumn linjebok) så kommer du till de senaste publicerade versionerna hos Trafikverket.se

Övrigt innehåll i linjeboken hämtas lämpligen via Förarens regelbok.

Dalarna, Västmanland. Gästrikland

Borlänge - Hrbg (via Fagersta, Avky)
Avsnitt i linjeboken   Berörda linjeböcker
Hallsberg till Borlänge via Avky Bana Linjebok Sträcka att köra
Hallsberg till Frövi (95 kB) A10 Hallsberg Linjebok 1. Hallsberg – Frövi
Frövi till Ljusdal (227 kB) Gävle Linjebok 2. Frövi – Avesta Krylbo
Avesta Krylbo till Mora (197 kB) Gävle Linjebok 3. Avesta Krylbo – Borlänge
Borlänge till Hallsberg via Avky Sida Linjebok Sträcka
Mora till Avesta Krylbo (197 kB) Gävle Linjebok 1. Borlänge – Avesta Krylbo
Ljusdal till Frövi (236 kB) Gävle Linjebok 2. Avesta Krylbo – Frövi
Frövi till Hallsberg (91 kB) Hallsberg Linjebok 3. Frövi – Hallsberg
Borlänge - Hrbg (via Kolbäck, Snyten, Avky)
Avsnitt i linjeboken   Berörda linjeböcker
Hallsberg – Borlänge (via Kolbäck, Snyten, Avky) Bana Linjebok Sträcka att köra
Hallsberg till Frövi (95 kB) A10 Hallsberg Linjebok 1. Hallsberg – Frövi
Frövi till Jädersbruk (67 kB) Hallsberg Linjebok 2. Frövi – Jädersbruk
Jädersbruk till Västerås norra (108 kB) Norrköping Linjebok 3. Jädersbruk – Kolbäck
Kolbäck till Fagersta C (95 kB) Norrköping Linjebok 2. Kolbäck – Snyten
Frövi till Ljusdal (227 kB) Gävle Linjebok 3. Snyten – Avesta Krylbo
Avesta Krylbo till Mora (197 kB) Gävle Linjebok 4. Avesta Krylbo – Borlänge
Borlänge till Hallsberg (via Avky, Snyten, Kolbäck) Bana Linjebok Sträcka
Mora till Avesta Krylbo (197 kB) Gävle Linjebok 1. Borlänge – Avesta Krylbo
Ljusdal till Frövi (236 kB) Gävle Linjebok 2. Avesta Krylbo – Snyten
Fagersta C till Kolbäck (92 kB) Norrköping Linjebok 3. Snyten – Kolbäck
Västerås norra till Jädersbruk (112 kB) Norrköping Linjebok 4. Kolbäck – Jädersbruk
Jädersbruk till Frövi Hallsberg Linjebok 5. Jädersbruk – Frövi
Frövi till Hallsberg (91 kB) Hallsberg Linjebok 6. Frövi – Hallsberg
Borlänge - Hrbg (via Ställdalen)
Avsnitt i linjeboken   Berörda linjeböcker
Hallsberg till Borlänge via Ställdalen Sida Linjebok Sträcka att köra
Hallsberg till Frövi (95 kB) Hallsberg Linjebok 1. Hrbg – Fv
Frövi till Borlänge (144 kB) Hallsberg Linjebok 2. Fv – Blg
Borlänge till Hallsberg via Ställdalen Sida Linjebok Sträcka
Borlänge till Frövi (147 kB) Hallsberg Linjebok 1. Blg – Fv
Frövi till Hallsberg (91 kB) Hallsberg Linjebok 2. Fv – Hrbg
Borlänge - Hrbg (via Smedjebacken)
Avsnitt i linjeboken   Berörda linjeböcker
Hallsberg till Borlänge via Smedjebacken Sida Linjebok Sträcka att köra
Hallsberg till Frövi (95 kB) 91 Hallsberg Linjebok 1. Hallsberg – Frövi
Frövi till Jädersbruk (67 kB) 145 Hallsberg Linjebok 2. Frövi – Jädersbruk
Jädersbruk till Västerås norra (108 kB) 229 Norrköping Linjebok 3. Jädersbruk – Kolbäck
Kolbäck till Fagersta C (95 kB) 263 Norrköping Linjebok 4. Kolbäck – Fagersta
Fagersta till Ludvika (165 kB) 385 Gävle Linjebok 5. Fagersta – Ludvika
Frövi till Borlänge (144 kB) 119 Hallsberg Linjebok 6. Ludvika – Borlänge
Borlänge till Hallsberg via Smj, Kolbäck Sida Linjebok Sträcka
Borlänge till Frövi (147 kB) 101 Hallsberg Linjebok 1. Borlänge – Ludvika
Ludvika till Fagersta (154 kB) 375 Gävle Linjebok 2. Ludvika – Fagersta
Fagersta C till Kolbäck (92 kB) 273 Norrköping Linjebok 3. Fagersta – Kolbäck
Västerås norra till Jädersbruk (112 kB) 243 Norrköping Linjebok 4. Kolbäck – Jädersbruk
Jädersbruk till Frövi 145 Hallsberg Linjebok 5. Jädersbruk – Frövi
Frövi till Hallsberg (91 kB) 81 Hallsberg Linjebok 6. Frövi – Hallsberg
Borlänge - Hrbg (via Västerås, Sala, Avesta Krylbo)
Avsnitt i linjeboken   Berörda linjeböcker
Hallsberg till Borlänge via Vå, Sala, Avky Sida Linjebok Sträcka att köra
Hallsberg till Frövi (95 kB) 91 Hallsberg Linjebok 1. Hallsberg – Frövi
Frövi till Jädersbruk (67 kB) 145 Hallsberg Linjebok 2. Frövi – Jädersbruk
Jädersbruk till Västerås norra (108 kB) 229 Norrköping Linjebok 3. Jädersbruk – Västerås N
Västerås norra till Sala (60 kB) 259 Norrköping Linjebok 3. Västerås N – Sala
Stockholm C till Avesta Krylbo (286 kB) 41 Stockholm Linjebok 4. Sala – Avesta krylbo
Avesta Krylbo till Mora (197 kB) 323 Gävle Linjebok 5. Avesta Krylbo – Borlänge
Västerås till Hallsberg via Avky, Sala, Vå Sida Linjebok Sträcka
Mora till Avesta Krylbo (197 kB) 295 Gävle Linjebok 1. Borlänge – Avesta Krylbo
Avesta Krylbo till Stockholm C (274 kB) 7 Stockholm Linjebok 2. Avesta Krylbo – Sala
Sala till Västerås norra (60 kB) 255 Norrköping Linjebok 3. Sala – Västerås N
Västerås norra till Jädersbruk (112 kB) 243 Norrköping Linjebok 1. Västerås N – Jädersbruk
Jädersbruk till Frövi 145 Hallsberg Linjebok 2. Jädersbruk – Frövi
Frövi till Hallsberg (91 kB) 81 Hallsberg Linjebok 3. Frövi – Hallsberg
Smedjebacken - Hallsberg
Avsnitt i linjeboken   Berörda linjeböcker
Hallsberg till Borlänge via Smedjebacken Sida Linjebok Sträcka att köra
Hallsberg till Frövi (95 kB) 91 Hallsberg Linjebok 1. Hallsberg – Frövi
Frövi till Jädersbruk (67 kB) 145 Hallsberg Linjebok 2. Frövi – Jädersbruk
Jädersbruk till Västerås norra (108 kB) 229 Norrköping Linjebok 3. Jädersbruk – Kolbäck
Kolbäck till Fagersta C (95 kB) 263 Norrköping Linjebok 4. Kolbäck – Fagersta
Fagersta till Ludvika (165 kB) 385 Gävle Linjebok 5. Fagersta – Ludvika
Frövi till Borlänge (144 kB) 119 Hallsberg Linjebok 6. Ludvika – Borlänge
Borlänge till Hallsberg via Smj, Kolbäck Sida Linjebok Sträcka
Borlänge till Frövi (147 kB) 101 Hallsberg Linjebok 1. Borlänge – Ludvika
Ludvika till Fagersta (154 kB) 375 Gävle Linjebok 2. Ludvika – Fagersta
Fagersta C till Kolbäck (92 kB) 273 Norrköping Linjebok 3. Fagersta – Kolbäck
Västerås norra till Jädersbruk (112 kB) 243 Norrköping Linjebok 4. Kolbäck – Jädersbruk
Jädersbruk till Frövi 145 Hallsberg Linjebok 5. Jädersbruk – Frövi
Frövi till Hallsberg (91 kB) 81 Hallsberg Linjebok 6. Frövi – Hallsberg
Västerås - Hallsberg
Avsnitt i linjeboken   Berörda linjeböcker  
Hallsberg till Västerås Sida Linjebok Sträcka att köra
Hallsberg till Frövi (95 kB) 91 Hallsberg Linjebok 1. Hallsberg – Frövi
Frövi till Jädersbruk (67 kB) 145 Hallsberg Linjebok 2. Frövi – Jädersbruk
Jädersbruk till Västerås norra (108 kB) 229 Norrköping Linjebok 3. Jädersbruk – Västerås N
Västerås till Hallsberg Sida Linjebok Sträcka
Västerås norra till Jädersbruk (112 kB) 243 Norrköping Linjebok 1. Västerås N – Jädersbruk
Jädersbruk till Frövi 145 Hallsberg Linjebok 2. Jädersbruk – Frövi
Frövi till Hallsberg (91 kB) 81 Hallsberg Linjebok 3. Frövi – Hallsberg
Gävle - Hrbg (via Fagersta, Avky)
Avsnitt i linjeboken   Berörda linjeböcker
Hallsberg – Gäb (Fv, Sv) via Fagersta Sida Linjebok Sträcka att köra
Hallsberg till Frövi (95 kB) 91 Hallsberg Linjebok 1. Hrbg – Fv
Frövi till Ljusdal (227 kB) 145 Gävle Linjebok 2. Fv – Sv
Borlänge till Gävle (147 kB) 271 Gävle Linjebok 3. Sv – Gäb
Gäb – Hrbg (via Fagersta) Sida Linjebok Sträcka att köra
Gävle till_Borlange (187 kB) 245 Gävle Linjebok 1. Gäb – Sv
Ljusdal till Frövi (236 kB) 101 Gävle Linjebok 2. Sv – Fv
Frövi till Hallsberg (91 kB) 81 Hallsberg Linjebok 3. Fv -Hrbg
Gävle - Borlänge (via SV)
Avsnitt i linjeboken   Berörda linjeböcker
Gävle till Borlänge Sida Linjebok Sträcka att köra
Gävle till_Borlange (187 kB) 245 Gävle Linjebok 1 – Gäb – Blg
Borlänge till Gävle Sida Linjebok Sträcka
Borlänge till Gävle (147 kB) 271 Gävle Linjebok 1 – Blg – Gäb

    Värmland / Göteborg

Grums - Hallsberg
Avsnitt i linjeboken   Berörda linjeböcker
Grums- Hallsberg Sida Linjebok Sträcka att köra
Göteborg C till Kil 200614 (238 kB) 91 Göteborg Linjebok 1. Grums – Kil
Charlottenberg till Laxå (166 kB) 63 Hallsberg Linjebok 2. Kil – Laxå
Skövde C till Katrineholm C (165 kB) 25 Hallsberg Linjebok 3. Laxå – Hallsberg
Hallsberg – Grums Sida Linjebok Sträcka att köra
Katrineholm C till Skövde C (165 kB) 5 Hallsberg Linjebok 1. Hallsberg – Laxå
Laxå till Charlottenberg (188 kB) 43 Hallsberg Linjebok 2. Laxå – Kil
Kil till Göteborg C 200614 (226 kB) 53 Göteborg Linjebok 3. Kil – Grums
Göteborg, Gsh - Hrbg (via Sk, F)
Avsnitt i linjeboken   Berörda linjeböcker  
GSH (sär) – Hallsberg Sida Linjebok Sträcka att köra
Göteborg skandiahamnen till Göteborg kville (57 kB) 429 Göteborgs Linjebok 1. Gsh – G
Göteborg C till Skövde C (175 kB) 29 Göteborgs Linjebok 2. G – Sk
Skövde C till Katrineholm C (165 kB) 25 Hallsberg Linjebok 3. Sk – Hpbg
Hallsberg – GSH (sär) Sida Linjebok Sträcka att köra
Katrineholm C till Skövde C (165 kB) 5 Hallsberg Linjebok 1. Hpbg – Sk
Skövde C till Göteborg C (176 kB) 5 Göteborgs Linjebok 2. Sk – G
Göteborg kville till Göteborg Skandiahamnen (31 kB) 423 Göteborgs Linjebok 3. G -Gsh
Karlstad - Hallsberg
Avsnitt i linjeboken   Berörda linjeböcker
Karlstad – Hallsberg Sida Linjebok Sträcka att köra
Charlottenberg till Laxå (166 kB) 63 Hallsberg Linjebok 1. Karlstad – Laxå
Skövde C till Katrineholm C (165 kB) 25 Hallsberg Linjebok 2. Laxå – Hallsberg
Hallsberg – Karlstad Sida Linjebok Sträcka att köra
Katrineholm C till Skövde C (165 kB) 5 Hallsberg Linjebok 1. Hallsberg – Laxå
Laxå till Charlottenberg (188 kB) 43 Hallsberg Linjebok 2. Laxå – Karlstad
Kristinehamn - Hallsberg
Avsnitt i linjeboken   Berörda linjeböcker
Kristinehamn – Hallsberg Sida Linjebok Sträcka att köra
Charlottenberg till Laxå (166 kB) 63 Hallsberg Linjebok 1. Kristinehamn – Laxå
Skövde C till Katrineholm C (165 kB) 25 Hallsberg Linjebok 2. Laxå – Hallsberg
Hallsberg – Kristinehamn Sida Linjebok Sträcka att köra
Katrineholm C till Skövde C (165 kB) 5 Hallsberg Linjebok 1. Hallsberg – Laxå
Laxå till Charlottenberg (188 kB) 43 Hallsberg Linjebok 2. Laxå – Kristinehamn
Kil - Borlänge (via Ställdalen)
Avsnitt i linjeboken   Berörda linjeböcker
Kil – Borlänge Sida Linjebok Sträcka att köra Kommentarer
Kil till Ställdalen (122 kB) 197 Hallsberg Linjebok 1. Kil – Ställdalen
Ställdalen till Grängesberg (52 kB) 141 Hallsberg Linjebok x. Ställdalen – Grängesberg Via Silverhöjdspåret
Frövi till Borlänge (144 kB) 119 Hallsberg Linjebok 2. Ställdalen – Borlänge Via Hörkenspåret
Borlänge – Kil Sida Linjebok Sträcka att köra Kommentarer
Borlänge till Frövi (147 kB) 101 Hallsberg Linjebok 1. Blg – Ställdalen Via Hörkenspåret
Grängesberg till Ställdalen (27 kB) 137 Hallsberg Linjebok x. Ställdalen – Grängesberg Via Silverhöjdspåret
Ställdalen till Kil (128 kB) 187 Hallsberg Linjebok 3. Ställdalen – Kil
Kil - Falköping (via Laxå)
Avsnitt i linjeboken   Berörda linjeböcker
Kil – Falköping Sida Linjebok Sträcka att köra
Charlottenberg till Laxå (166 kB) 63 Hallsberg Linjebok 1. Kil – Laxå
Katrineholm C till Skövde C (165 kB) 5 Hallsberg Linjebok 2. Laxå – Skövde
Skövde C till Göteborg C (176 kB) 5 Göteborgs Linjebok 3. Skövde – Falköping
Falköping – Kil Sida Linjebok Sträcka att köra
Göteborg C till Skövde C (175 kB) 29 Göteborgs Linjebok 1. Falköping – Skövde
Skövde C till Katrineholm C (165 kB) 25 Hallsberg Linjebok 2. Skövde – Laxå
Laxå till Charlottenberg (188 kB) 43 Hallsberg Linjebok 2. Laxå – Kil
Kil - Göteborg (via Gamlestaden)
Avsnitt i linjeboken   Berörda linjeböcker
Göteborg – Kil Sida Linjebok Sträcka att köra
Göteborg C till Kil 200614 (238 kB) 91 Göteborg Linjebok 1. Grums – Kil
Kil – Göteborg Sida Linjebok Sträcka att köra
Kil till Göteborg C 200614 (226 kB) 53 Göteborg Linjebok 3. Kil – Grums
Kil - Hallsberg
Avsnitt i linjeboken   Berörda linjeböcker
Kil – Hallsberg Sida Linjebok Sträcka att köra
Charlottenberg till Laxå (166 kB) 63 Hallsberg Linjebok 1. Kil – Laxå
Skövde C till Katrineholm C (165 kB) 25 Hallsberg Linjebok 2. Laxå – Hallsberg
Hallsberg – Kil Sida Linjebok Sträcka att köra
Katrineholm C till Skövde C (165 kB) 5 Hallsberg Linjebok 1. Hallsberg – Laxå
Laxå till Charlottenberg (188 kB) 43 Hallsberg Linjebok 2. Laxå – Kil

   Stockholm, Östergötland, Småland