Platå, SAP (Rapport)

Rättningar är gjorda i systemet där man viste bekymren fanns, men detta år inte tillrättat i verkligheten eftersom någon måste trycka på knappen så att det rätta till i systemet. Där finns också en hel del som måste göras manuellt i systemet vilket bäddar för felaktigheter.

När det gäller avstämning av FP och FV dagar så är detta en fråga för CHR.

När det gäller avstämning av övertiden 2010 så måste man stoppa in gammalt material i systemet för att få ut uppgifterna, för 2010 skall allt vara avstämt förutom maj och juni, för Malmö yttre område är inte hellre mar och april avstämt. För 2011 har ännu inget gjorts p g a instabilt system. Förhoppningar finns att det skall bli klart under sommaren. Skiftgående personal (berör ca 150 personer) har ingen avstämning gjorts verken för 2010 eller 2011. 2010 kan troligen bli klart under sommaren däremot vet man inte när 2011 blir klart.

Problem finns också när man blir sjuk under ett pass att det då inte går att få rätt avdrag, detta berör dock främst om man har någon sjukpension eller liknande arbetstidsförkortning.

Allt som man gjort (turer) från 1/12-2010 skall finnas inlagt i SAP och förs sen över till Excel filer, behöver man ta ut dessa uppgifter så skall man kunna ta fram detta via personalstyrarna.

Personalfrågor, semestervikarier, ersättare Marika

Anders Hamrén har börjat i Malmö, i Hallsberg har man anställt Tommy Lindström. Dennis Nordman är arvodist i Vännäs, sedermera har man här fått en pensionsbegäran varför man vill ge Dennis fast anställning.

Marika har sen tidigare fått en annan tjänst, nu vill man ersättningsrekrytera efter henne. Frågan skall upp i beredningsgruppen för beslut.

Flytt av PRDB Vännäs till Umeå

Uppfattade inte som några större problem, frågan skall dock tass upp med vår sektion för området. ST återkommer med svar. Blir flytten av så skall det naturligtvis utgå omstationeringstillägg i likhet med vad som skett på andra orter.

Genomgång av lokförarturer med s k RALS-tillägg

Inga nya turer har inkommit till gruppen. Dock kan man konstatera att det förkommer förslag ute lokalt som inte kommer upp i gruppen där det bryts mot avtalet. För kännedom skall ALLA turer som strider mot kollektivavtalet upp i denna grupp.

Nya turer/upplägg till Typveckan

Under vissa veckor i juli minskas tågplanen, man håller på att plocka bort tåg som inte skall gå innan man kör SÖM. Bl annat är ståltågen inställda vecka 29 till 31.

Gula blanketten

Denna redovisade per ort. Man kan konstatera att det saknas rejält med folk under hela året. Med den bemanningen så kan man förvänta sig ett högt övertidsuttag i år också. I juli saknas det t ex 300 personer, men då är inte alla inställningar medräknade.

Förare två nätter i följd för lokförare i bangårdstjänst

Frågan var vilka regler som ligger inlagda i BP för förarna. Enligt uppgift så får förarna flera nätter i följd då man jobbar i bangårdstjänst. GC återkommer med ett svar på frågan.

Aktivitetslistan

Beslut om ett nytt telefonisystem tass den 8/6. Valet står mellan Telia och SAP. Riken med SAP är väl att det inte går att ringa om de installerar detta J

10 minuter som extra tid skall nu vara inlagd på arbetstiderna för Norge och Danmarksturer. Vad som gäller för inrikes återkommer till.

Vid mötet för ST

 

Donny Sjöberg, Björn Hellqvist och Björn T