Dagens agenda byggde i sin helhet på frågor som ST sänt in förutom frågan om ny rutin sjukskrivning Driftcenter för produktionspersonal.

Riskanalyser innan projektstart – Green Cargos arbetssätt vad gäller riskanalyser och riskbedömningar innan man startar upp sina projekt? Är en självklarhet anser HR-direktören. Förslag lämnas att vi under hösten sätter vi samman en utbildning som riktar sig alla skyddskommittéer i Green Cargo och förstås projektledare

Synergiärenden Vägen till lönsamhet – Fortfarande inte erhållit synerginummer från riskbedömningar ang. vägen till lönsamhet (utlovat under förra mötet). Synerginummer är 44303

CSKK på Cargonet och protokoll – CSKK flik och protokoll på Cargonet, helt tagits bort, varför och vad händer nu? Ligger under min anställning/arbetsmiljö & hälsa. Fråga ställs varför man inte har en egen flik för arbetsmiljö på Cargonet där alla skyddskommittéer kan samla sina protokoll?

Sjukskrivningsprocessen, rutiner – Regler för sjukskrivningar, hur har det gått med riskanalysen (synerginummer 49381) och hur fortlöper arbetet för de nya tänkta rutinerna?

Åtgärder och identifiering hög sjukskrivning – Åtgärder för den höga sjukskrivningen och vad beror den på? Om man inte har identifierat problemet hur kan man då finna åtgärder? Man har några orsaker identifierade och skapat handlingsplaner för dessa.
Tyngre arbete utomhus, åldrad personal (många unga uppsagda), missnöje med ett som AG säger ”upplevt” tightare schema, tydliga stöd vid uppföljningar, mönster sjukfrånvaro kopplat till fridagar och missnöje.
Sjuk efter ledighet ger längre ledighet (av 80 tillfällen var 36 stycke efter ledighet)
Viss övertid är kopplad till de som varit sjuka Följdfråga här är – har arbetsmiljöorganisationen (ni där ute) fått vara med och ta fram dessa handlingsplaner?

Sjukskrivningsrutiner Driftcenter – Efter genomförd riskbedömning avser arbetsgivaren att arbeta vidare på sin tanke om process och sjukskrivningsrutin för att tas i drift efter sommaren. Innebär att all personal skall sjukskriva sig via telefon till operativa i Hallsberg,
Nästa möte i CSKK 6 oktober kl. 13.00 – 15.30 i Solna

Vid mötet för ST Jerker Liljeberg
2015-06-05
Minnesanteckningar från Central Skyddskommitté
Fackförbundet ST inom avdelning Green Cargo