Resursplanering samverkan

KRISAVTALET A-dagar Problem har upptäckts i samband med att A-dagen läggs ut i samband med semester  alt FFU-tid. Problemet är att A-dagen räknas som en 0-dag och kan då i vissa fall ge problem med avstämningen. Detta har drabbat ca 75 personer ,dessa kommer att bli...

I krisavtalets spår

  Terminalprojektet De flesta terminalområdena är nu genomgångna och detta skulle beröra ca 60 personer. Detta ligger i linje med naturlig avgång och kommer inte att leda till uppsägningar. Lokoptimering På loksidan lyckas man nu optimera lokflottan vilket...

Minnen Bemanning samverkan 2012-12-17

Föregående protokoll Inget möte under november, där emot oktober var senaste mötestillfälle. Inget att erinra från detta möte. Personalfrågor/information Resursplanering * Organisation Resursplanering Samling brukar ske med jämna mellanrum inom planering för att gå...

ST har idag sagt Ja till Krisavtalet

ST har idag sagt Ja till Krisavtalet Först vill jag säga ett stort tack till alla Er som ville besvara vårt medlemsutskick. Knappt ett hundratal svar inkom trots att det var långhelg samt inkluderade ett Nyår.  Varför var då ST så avvaktande då de andra...