Yrkande från ST inför avtal 2012

Yrkande inför avtalsrörelse 2012 till Almega från ST avdelningen vid Green Cargo Fastställa nattidsbegreppet. En renodling/fastställande av nattidsbegreppet till 22-06 skall ske. Om man kör enstaka turer där man slutar och börjar på station som inte är hem station...

Cargonet vs Green Cargo

Lösning i tågkonflikten Umeå. Konflikten mellan norska Cargonet och Green Cargo har nått en lösning. Det befarade stoppet i godstrafiken från och med nästa vecka uteblir. Sent på fredagskvällen träffade parterna en uppgörelse som innebär att trafiken fortsätter tills...

Nytt arbetssätt inför T13 (lokförare)

Inför T13 vill arbetsgivaren att våra turer skall hålla sig inom reglerna för vårt avtal, idag görs en del avsteg centralt som lokalt. Idag träffades AG och PO för att diskutera förutsättningarna inför T13 och framåt. Vad kan vi göra på kort sikt och vad vill vi uppnå...