CENTRAL SAMVERKAN 2012-10-26

AFFÄRSPLAN Läget är väldigt ansträng inför 2013. Kostnaderna måste ner, men svaret är inte givet hur. Kanske måste några heliga kor slaktas från såväl arbetsgivaren som fackens sida. Här uppmanas vi alla att komma med kreativa förslag så att VI undviker att säga upp...

Minnen Marknad & Produktions samverkan 2012-10-24

FÖREGÅENDE PROTOKOLL När det gäller frågan om översyn av samverkansformer med hänsyn till den nya organisationen så har GC internt ännu inte hunnit diskutera frågan. RESULTAT Inget nytt reslutat klart att presentera. AFFÄRSLÄGET Hösten har startat med många varsel...