Produktions skyddskommitté 160912

Minnesanteckningar Prd skyddskommitté 160912 Eluttag TD lok Förare som behöver Usb uttag för laddning av tele/plattan ska få ut ett sådant alt ska det monteras ett fast usb på loken. Hyttvärme RD Information ska skickas ut till alla förare och gruppchefer så att alla...

Green Cargo central skyddskommitté

Senaste information från central skyddskommitté Aktivitetslistan Lönekartläggning 2015 stängs men nya regler från årsskiftet säger att nu skall en kartläggning göras en gång om året. Denna görs bäst före och i samband med lönerevision. Punkten stängs Utbildning i...

Lönerevisionen är klar

Ny lön i september med retroaktiv verkan fr o m den 1 april. När det gäller medarbetare som omfattas av sk tarifflöner sker ändring enligt följande: Från och med 1 april 2016 Stationär personal V28 Utbildningslön – 19 270 kr/mån V29 Egna turer – 23 000...