Järnvägens stora utmaningar

Direkt från Almedalen.   Järnvägens stora utmaningar Tågoperatörerna – mer trafik, fler passagerare och mer gods ska samsas på samma spår. Sverige går i täten för avreglering och de problem som detta medför, men också möjligheter. Vi har en del...

På gamla spår mot framtiden

Direkt från Almedalen. På gamla spår mot framtiden Vi transporterar människor, handelsvaror, trä och stål på en järnväg som byggdes för långt mer än 100 år sedan. Politikerna står inför ett beslut som är avgörande för hur infrastrukturen i Sverige kommer att se ut i...

Ursäkta – vem satte min lön?

Direkt från Almedalen. Ursäkta – vem satte min lön? Den svenska lönebildningen har starkt stöd bland fackliga organisationer och arbetsgivare.Vad kan vi göra för att den svenska modellen ska inkludera den enskilda människans självklara förväntan på delaktighet i...