Avtal klart

Förhandling gav färdigt avtal 2013-06-19 I kväll gick förhandlingarna om nya löner- och anställningsvillkor inom Almega bransch Spårtrafik i hamn. Ett nytt avtal är träffat. ST är nöjda med avtalet och konstaterar att förhandlingsvägen varit framgångsrik.  ...