T14 – FÖRHANDLING PÅBÖRJAD

Idag hade ST det första mötet med Green Cargo angående tågtjänstfördelningen (T14). Det som diskuterades var bland annat förutsättningarna som skall komma att gälla. När det gäller avsteg så ville AG gärna diskutera sträckor där avsteg kunde tänkas vara aktuella, men...

Införande av samplanering

Företaget har beslutat att inför samplanering för all produktionspersonal. Med början i Hallsberg. Inför detta skall lokala arbetsgrupper bildas och följande kriterier skall vara genomförda inför start av testen. 1. Kommittent arbetsledning 2. Informera SVG lokalt och...

2013 års lönerevision startar vid Green Cargo

Avtalsperioder 1:a perioden – 2013-04-01 tom 2014-05-31 2:a perioden – 2014-06-01 tom 2015-03-31 3:e perioden – 2015-04-01 tom 2016-03-31              Avtalet uppsägningsbart vid 2 tillfällen 31 mars 2014 för upphörande 31 maj 2014 30 september 2014...

Resursplanering samverkan 130904

Gruppcheferna inom resursplanering skall byta arbetsområde med varandra. Björn N skall fram till årsskiftet hålla på med förarbevisen. En utvärdering av 88:an presenterades där en mängd olika siffror och tänkanden slängdes ut. Hur som helst så kommer antagligen...