Om allt fungerar så skall ingen inläggstext synas här under.

Denna sektion kan endast läsas av medlemmar tillhörande Fackförbundet - https://st.org/bli-medlem

Och här kan alla läsa igen om vad som står. Alltså en dold sektion i rutan ovan.