Projekt Lokförarpool/ Bemanningspool

Lokförarpool/ bemanningspool Ett Inriktningsbeslut har nyligen tagits i samverkan för Marknad/Produktion om att inrätta en lokförarpool. Lokförarpoolen är tänkt att ligga som en fristående enhet under CPDB som till sinhjälp skall ha en personalstyrare och en...

Minneanteckningar PRDB 120130

Minneanteckningar PRDB 120130 Kompetensåret Diskuterades ej ingående . Inlämnat för överläggning/förhandling. Rapport Platå/Sap Spikad process frånvarohantering. Mikael tog  att hjälp från Daniel har gjort så att det har kunnats börjats med utbildningar och utvecklas...

Minnen Marknad & Produktion samverkan 2012-01-26

Resultat Inget klart som inte tidigare presenterats. Affärsläget Läget är väldigt osäkert och detta beror på det allmänna världsläget. På grund av lågkonjunkturen så avvaktar kunderna nya upplägg och även transporterna är upp och ned. Information NTR integreringen Här...

ST's syn på kompetensåret 2012

ST’s krav på….. Självstudier Självstudier skall schemaläggas under ordinarie arbetstid. Självstudierna kan genomföras antingen på arbetsplatsen eller i hemmet. Datorer för självstudier skall finnas tillgängliga på arbetsplatsen. Instruktörer eller...