Löneförhandlingarna 2018

Lönerevisionen 2018 Just nu sitter vi i förhandlingar med Green Cargo avseende tarifflöner och individuella löner. Vi vill tacka för den input som vi fått från er medlemmar som har individuell lönesättning. Vår statistik visar medlemmar som lämnat input inför...

ST har sagt upp arbetstidsavtalet

ST sade den 28 maj upp arbetstidsavtalet som i sig var ett tillägg till det ordinarie kollektivavtalet. Avtalet innehåller avsteg som medger arbetsgivaren att planera ut längre period och körtider. För ST var det viktigt att produktionspersonalen fick mer tid i hemmet...