Minnesanteckningar från resursplanering svg 28/4

Minnesanteckningar från resursplanering svg 28/4 Mötet började med ett en liten genomgång av föregående mötesprotokoll, där frågan gällande turer i Kalmar var uppe för diskussion. Beslut om att lägga denna aktivitet på is en tid då, det dels finns en tidsbrist att...

Trafikutskottet föreslår timeout för cabotaget

Trafikutskottet föreslår att riksdagen gör sex tillkännagivanden till regeringen om olika frågor inom området yrkestrafik. Bakom förslagen till tillkännagivanden står en majoritet i trafikutskottet som består av Socialdemokraterna, Miljöpartiet, Sverigedemokraterna...

SJ byter papper mot plattor

ST vid Green Cargo har under två år försökt förmå AG att införskaffa läsplattor så att våra förare slipper släpa på alla dessa pärmar/papper. ST har t.o.m. lämnat in en jämförelse och ett kostnadsförslag som tydligt visar att investeringen skulle bli ren vinst efter...

ST nyhetsbrev 1 April 2014

OAM (operation account manager) Under de senaste veckorna har företaget diskuterat hur de önskar göra med OAM-funktionen. OAM har som arbetsuppgift att hjälpa till med planering utifrån kundens behov och avtalade upplägg (våra 25 största kunder) och därför valt att...