Minnen bemanning samverkan

Minnesanteckningar Bemanning Samverkan 111128 Föregående protokoll gicks igenom till att börja med och godkändes efter påtalade ändringar.  Ny chef PRDB Johan Gerdvall är ny chef för bemanning fr.o.m. 1 januari 2012  Typvecka T12 Cargonet har sagt upp avtalet och sagt...

Fel på din lönespec i nov?

Green Cargo AB har meddelat att lönespecifikationen som kommer ut nu är inte fullt korrekta. Det som är fel är saldon på FV och ÖVER-dagar. För dessa dagar hittar du korrekta saldon i din digitala lönespecifikation i SAP/HR. Green Cargo beklagar det inträffade. ST...

Beklädnadsgruppen

Beklädnadsmöte 2011-11-10 Vi står nu inför en förändring av Prokurators hemsida och detta för att förenkla för de som läser och framförallt för de som gör beställningar. Detta innebär att Green Cargo kommer att göra en viss besparing då man kan beställa från olika...