Nyhetsbrev 21 maj

Fredagen den 16 maj avslutades de centrala förhand-lingarna om tjänstetillsättningarna som pågått under ett antal veckor. AG har under denna vecka påbörjat med att informera oplacerade och övriga berörda. Oplacerade och omplaceringsutredningar Det är tunga besked för...

Läget i förhandlingarna 6/5

Lediga befattningar Det har i den centrala förhandlingsgruppen hållits ett mycket högt tempo de sista veckorna med långa da-gar som ibland drar in en bit på kvällen. Vi håller för fullt på med förhandlingar om tillsättningar av de ledigförklarade befattningarna runt...