Resursplanering SVG

Minnen från Resursplanering Samverkan Typveckan KALMAR Glenn gör ett testschema/testkörning på Kalmar för alternativ ett/två utifrån dagens schema. Från ST är drivkraften stor till att nå en förändring av schemat. AG sänder resultatet till Björn Hellqvist. Parterna...

Produktion skyddskommitté 140312

Produktion skyddskommitté 140312 Vagn Fotsteg vagn Dalm beslut skall det göras något åt, 17 mars kommer vagnsenheten åka till ET och kolla vad som kan göras. Fotsteg vagn Taimn ska vara utbytta och klara v23 Lok RD 74 av 79 klara de som går ute skall in och ”nollas”...

Bemanning svg

Hej Minnesanteckningar resurssamverkan 140224. Ett möte med ett avsaktande företag som blev kortare än beräknad pga. förändringsförhandlingar. Det diskuteras om att ändra reglerna för lokförarnas passresor där företaget vill att varje förare själv skall beställa sina...