Fridagsplanerna för 2018

Centrala förhandlingar ST har blivit kallade till och genomfört en mbl- förhandling om hur arbetsgivaren planerat att förlägga fridagsplaner under 2018.Förändringarna innebär att AG lägger ut en FP-dag mindre per månad under jun-aug. Dessa dagar återförs under vår och...

Sektion syd får egen hemsida

Sektion syd har nu fått en egen hemsida där vi publicerar nyheter från Trelleborg i söder till Kil i Norr. DU finner också namn på våra förtroendevalda och kontaktuppgifter. VI hoppas att ni finner vår nya sida användbar.

ST vid Green Cargo får en ny ordförande

Nu är det bara timmar kvar innan avdelningsrådet tar sin början den 7 november där ombuden kommer att välja en ny ordförande. Till er alla vill jag rikta ett stort tack för möjligheten att få varit ordförande i avdelningen ST vid Green Cargo. Under all den tid jag...