Förändringar i krisavtalet

Beslut har tagits om förändringar av antalet medarbetare som skall ingå i 80/90/100. Borlänge och Göteborg undantogs från krisavtalet eftersom mer långtgående övertalighet fanns på dessa orter. För Borlänges del har det nu visat sig att övertaligheten inte är så stor...

Minnen Marknad & Produktion samverkan 2013-02-13

FÖREGÅENDE PROTOKOLL Mikael Nysten har varit ute och följt upp Boliden transporterna. Det han har konstaterat är att det finns många olika moment som inte fungerar vid överlämnande mellan olika enheter inom företaget, detta beror på att förutsättningarna inte alltid...

Karriärtest, vem är du på jobbet?

Vem är du på jobbet och vilken roll har du? De mest lyckosamma arbetsgrupper har en blandning av olika beteenden som bidrar med olika roller och samspelar med sina kollegor på olika sätt. Gör vårt karriärtest som Fackförbundet ST tagit fram och se vilken roll som är...