Minnen Central Skyddskommitté 26/10-11

MINNESANTECKNINGAR Central Skyddskommitté 2011-10-26  –  27 Rapport från två-dagarsmöte i Eskilstuna   Genomgång av föregående mötesprotokoll, från den 26 maj 2011  (justerat o klart) Aktivitetslistan Genomgång av listan. Mångfald vid rekrytering ST påtalade om...

Styrning SVG

Nätverksstyrning En person i Umeå slutar på GC och Gävle har vi en person som kommer att uppgradera sig till förare. Detta är två personer som slutar inom nätverkstyrning och man kommer att försöka få rekryteringsmedgivande på dessa. RPC Halsberg I Halsberg kör man nu...

Minnen samverkan Produktion och Marknad 2011-10-18

Föregående protokoll Punkten om arbetsledarrollen skall Patrik kalla till möten om. Bertil var förvånad av att man återanställer pensionärer på en tillsvidareanställning. Affärsläget Den skakig situation i omvärlden gör att det minskar i transportkilometer och då...

T12 Krav

ST Krav till T12 (för lokförare) 11 timmars viloperiod mellan alla turer även bangård Kortaste tur 5 Tim Direktkompensation i tid på turen om den överstiger 5 Tim körtid Vara med i ett tidigare skede när tdt tabeller beställs hos trafikverket inför T13    Mvh...