Minnen PRDB samverkan

Platå, SAP (Rapport) Rättningar är gjorda i systemet där man viste bekymren fanns, men detta år inte tillrättat i verkligheten eftersom någon måste trycka på knappen så att det rätta till i systemet. Där finns också en hel del som måste göras manuellt i systemet...