Produktions skyddskommitté 160912

Minnesanteckningar Prd skyddskommitté 160912 Eluttag TD lok Förare som behöver Usb uttag för laddning av tele/plattan ska få ut ett sådant alt ska det monteras ett fast usb på loken. Hyttvärme RD Information ska skickas ut till alla förare och gruppchefer så att alla...

Produktion skyddkommitté 151103

Minnesanteckningar Produktion skyddskommitté 20151103 Säkra Vanor Vi fick oss en genomgång av säkra vanor arbetet som startat upp i Gävle. Där kommer en riskanalys ske på detta Kent-Olov Modd deltar från oss i den. Vi framförde att det är sent påtänkt med riskanalysen...