Lönerevision 2017

Nu är vi på väg at avsluta löneförhandling 2017 och vi har några små skrivelser kvar att justera. Lönen beräknas betalas ut i oktoberlönen med retoraktiv lön från den 1/5-17. Årets lönerevision sträcker sig mellan 1/5-17 till den 30/4-18. Vi har i skrivandes stund...

Lönerevision 2017

Vi har nu återupptagit förhandlingarna gällande lönerevisionen efter sommaruppehållet. Gällande I lönarna så skall flertalet av våra medlemmar nu få ett lönesamtal med sin närmsta chef. För de som uppbär tariff lön har vi idag påbörjat diskussioner om lönesättning i...