Minnen bemanning samverkan

På ett svar från föregående möte ang vilka regler som gäller i BP för lokförare som går på stationära turer så är svaret från Mats att de går på stationäras regler då det gäller nattid.  Rapport SAP/PLATÅ Mats tog med sig följande punkter som han överlämnar till...

Minnesanteckningar RAIL samverkan

Reslutat o Marknad Ser bra ut på de flesta områden både volymmässigt som kvalitetsmässigt. Kvalitén i det danska bolaget är inte bra, kan de inte leva upp till en bra kvalité så riskerar vi att kunderna tar andra alternativ än järnväg. Det finns en hel del affärer som...

Minnesanteckningar Central samverkan

Information från VD Det senaste månaderna har man sett en stabilisering av den ekonomiska situationen och så har kvalitén höjts. Man ser också att kunder vill öka sina transporter på järnväg samt tittar på nya upplägg. Dialogen är ett projekt som drar igång nu där man...

Arbetstidsmodellen 2011-06-08

Föregående minnesanteckningar gicks igenom, när det gäller ST frågan om fasta turlistor så har man haft ute annons och två personer har visat intresse av examensarbete, dock har man ännu inte gjort några intervjuer med dessa. På en fråga då det gäller...

Kundservice Samverkan

Minnesanteckningar Kundservice Samverkan Datum: 2011-05-31 Plats: Malmö  Genomgång av organisation Kundservice Malmö Så här ser Kundservice ut i Malmö. Chef Hans G Nilsson Arbetsledare, Hans Henriksson, Bertil Karlsson 11st, Transport administration Stängt lör 22.00...