ST Informerar – samplanering

Det är inte bara vår stora omorganisation som pågår, arbetet med att införa det som arbetsgivaren kallar SAMPLANERING pågår för fullt. Vi som är förtroendevalda måste mobilisera och gemensamt driva en del frågor lika för att på få ett något så när tryck på...

Beklädnad 2013-11-19

Beklädnadsgruppen var på besök hos vårt nya tvätteri Berendsen i Angered som träder i kraft från årsskiftet 2013/2014. Hela gruppen var överense om att detta kommer att vara positivt för GC både när det gäller ekonomi samt att våra kläder får en bättre skötsel....

Central Skyddskommitté – minnen

Minnesanteckningar från den 15 november 2013 Ny enhetlig metod för riskbedömningar och riskanalyser Bolaget skall nu synka all hantering av riskbedömning via CSM-RA ( en modul i Synergi). ERA WP CSM-RA European Railway Agency (ERA), Arbetsgrupp för gemensamma...