Lönerevision 2017

2017-06-27 Lönerevisionen för Green Cargo har vi i dag haft ett uppstartsmöte. De yrkande som ST går in med är, ledighet vid medföljande till mödravårdscentral, V10 och lägga till lite extra på på de som kör, fler lediga dagar till de som ej har överdagar. Utöver...