Centrala Avtalsläget ST – Almega 2013-04-26

Ett kort telefonmöte genomfördes under fredagen efter att ST träffat Almega. Kort så hände inte så mycket under mötet. Det man diskuterat berörde i huvudsak tre frågor. Dessa var ITP, SJ Götalandståg och verksamhetsövergångar.  När det gäller frågan om ITP så berör...

Minnen Marknad & Produktions samverkan 2013-04-25

Affärsläget Läget är fortsatt ansträngt. Nyförsäljningen går bra men tappar också på befintliga kunder som kör mindre. Det man kan konstatera är att nyförsäljningen inte väger upp det som tappas på befintliga affärer. Produktionsläget Det är framtaget ett målstyrt...

Minnen Central SKK 24/4

Jämställdhetsplan med tillhörande lönekartläggning: Tillsynsmyndigheten DO (Diskrimineringsombudsmannen) vill ha en redogörelse för hur Green Cargo jobbar i frågorna kring jämställdhet och diskriminering. Det finns ett antal krav som finns i lagen som tyvärr inte har...

A-dagar

För er information så har arbetsgivaren gått ut med ett mejl där det framgår att antalet a-dagar under perioden februari till maj så skall det utgå 16,4 a-dagar. Enligt arbetsgivaren så skall detta stämmas av under maj månad så att inte fler a-dagar utgår.  ST vill...

Avtalsläget

När det gäller de centrala avtalsförhandlingarna med Almega, så är det nu bestämt att förhandlingarna kommer att återupptas den 2 maj. Ett telefonmöte kommer att hållas på fredag den 26 april med förhandlingsdelegationen för att stämma av läget. Återkommer efter detta...