Samplanering lokförare – bangård/torn

Green Cargo har vid mötet med de fackliga organisationerna den 20 maj informerat att Green Cargo vill införa samplanering (oklart ännu för vilka fler kategorier än för de som arbetar på bangårdar och i tornet Hallberg, Sävenäs och Malmö) samt lokförarna på nämnda...

Vad händer med banavgifterna?

Riksdagsbeslut om transportsystemets inriktning togs den 18 december 2012. ”Riksdagen tillkännager för regeringen som sin mening vad utskottet anför om att banavgifterna under den kommande planeringsperioden inte bör höjas fram till dess åtgärder har vidtagits för att...

ITP Avtalet

ST informerar ang frågan om ITP som kommit upp på de centrala förhandlingarna på Almega. När det gäller denna fråga så berör frågorna inte er som medlemmar som går på ITP idag, utan handlar om övergripande avtals­strukturer. ITP, eller Industrins- och handelns...