ST Nyhetsbrev Dec 2015

God Jul och ett Gott nytt år vill vi från avdelningsstyrelsen önska er alla.  Inte att förglömma har många medarbetare under året fått lämna sin arbetsplats på grund av arbetsbrist. Till alla dessa skänker vi också en tanke. Lite förvånande är att företaget nu har ett...