Statens utredning – järnvägens organisation

Här kan du ladda ned lite information från en utredning om järnvägens organisation (SOU 2013:83). Den som vill veta mera kan gå in på http://www.riksdagen.se/sv/Dokument-Lagar/Utredningar/Statens-offentliga-utredningar/En-enkel-till-framtiden_H1B383/ och läsa...