Minnen Marknad & Produktion samverkan 2012-06-25

Föregående protokoll Inget att erinra.   Trafikverket Dessa vill starta upp ERTMS på Ådalsbanan långt innan det var bestämt i förväg. GC har framfört kritiken till Trafikverket att man inte har bättre framförhållning. Möte sker varannan dag mellan GC och...

Lokalt SVG Malmö 12-06-29

S V G 2012-05-29   Transportstyrelsen ska korta ner handläggningstiden för dispenser. Maxtiden ska ner till 4 veckor för nydispens och 2 veckor för förlängning. När det gäller den nya organisationen på G C, så är det meningen att den ska börja gälla från Sep. DHL...

Beklädnadsmöte 2012-06-07

Beklädnadsmöte 2012-06-07 Det diskuterades om vi ska hyra eller köpa loss våra varselkläder.    Och ska vi ha kvar de kläder vi har i dag eller ska vi börja använda Prokurators worksafe sortiment. Gruppen beslutar om att prova worksafe sortimentet på tre orter (Malmö,...

Minnen central samverkan 2012-06-04

1.   Genomgång av affärsläget Omvärlden ser inte annorlunda ut nu än när vi hade förra mötet. En ljusning tycktes skönjas tidigt i våras, men nu ser det inte så ljust ut. Skillnaden mot krisen 2008 är att kunderna inte sitter på några stora lager, därför finns...