Ang. Strejken i Skåne

Ingen har väl i media missat att SEKO har vidtagit stridsåtgärder i Skåne? Då ST inte är med i strejken så kommer det här ett lite förtydligande ST sade inte upp det centrala avtalet pga. att i centrala arbetsgruppen så hade de ännu inte kört fast. Arbetsgruppens...

Beklädnadsgruppen 140603

Beklädnadsgruppen tele möte 10:00-11:30 140603   Tvätteri Beredensen Diskuterades mest om tvätteriet och hur det har gått. Om det finns strul om och kring tvätteriet så vill jag gärna få reda på det. Viktigt att lämna in kläder på tvätt så att dessa inte blir...

Minnesanteckningar PLR Svg 26/5

Formalia gicks igenom. En diskussion kom upp angående utläggning av fv dagar. Där konstaterades först avtalet men sen blev det en liten lustig diskussion angående fel och rätt. Hur som helst så vill Ag att en sökning i Söm skall kunna göras på tremånaders basis. I...