Green Cargo central skyddskommitté

Senaste information från central skyddskommitté Aktivitetslistan Lönekartläggning 2015 stängs men nya regler från årsskiftet säger att nu skall en kartläggning göras en gång om året. Denna görs bäst före och i samband med lönerevision. Punkten stängs Utbildning i...