Avtalsläget 2012-04-26

Avtalsförhandlingarna fortsätter mellan ST och Almega. STs förhandlingsdelegation hade förväntat ett bud från arbetsgivaren under kvällen igår. Något sådant kom inte. Dock har parterna närmat sig varanda under gårdagens förhandlingar. Många svåra frågor återstår att...

Marknad & Produktion SVG 25/4

Resultat och produktionsutveckling Tre saker som utmärker resultatet t.o.m. mars – Bruttotonkm utveckling är ikapp affärsplanen – Intäkterna är ikapp affärsplanen (mars) – Produktionskostnaderna har minskat Det är väldigt stora skillnader jämfört med...

Bemaning SVG 23/4

Idag den 23/4 har vi haft ett samverkansmöte på Green Cargos huvudkontor i Solna. Rapport Platå Ny version installerades 25/3 och inga kända komplikationer har uppstått efter detta. Ny funktion avseende arkivering har bidragit till att systemet nu jobbar snabbare. Vad...

Central förhandling på Almega

Avtalsläget   Efter dagarnas förhandlingar 20/4 mellan Almega och ST har inga större saker hänt. ST väntar fortfarande på en reaktion från arbetsgivaren på våra yrkanden. Än så länge har man från arbetsgivarsidan bemöt våra krav med total tystnad. Inte hellre har...

AVTALSRÖRELSE 2012 – läget

Den centrala förhandlingen ( på ALMEGA, ej Green Cargo) var tänkt att fortsätta den 2 april men då arbetsgivaren inte kan presentera något nytt så enades man om att stryka detta datum. Nästa förhandlingsdatum är satt till den 18 – 20 april, då först kan...