Minnen Bemanning svg 2012-02-27

Minnesanteckningar PRDB-SVG 120227 Rapport Platå / Sap Den nya versionen/uppdateringen av platå som var tänkt i februari är framskjuten till mars pga. att man inte hunnit testa den tillräckligt. I övrigt inget nytt. ST framförde att vi vill ha syftpil på turer där man...

ST's Yrkanden till BRANSCHAVTAL 2012 – Almega

Observera att detta inte är yrkanden till lokalt avtal Green Cargo. STs yrkande om löner och anställningsvillkor för avtalsområde Spårtrafik inom Almega Tjänsteförbunden, från 1 april 2012 Beslut_Yrkande_SparT_16_feb_2012 – branschavtal Avtalsinriktning...

Minnen Central Skyddskommitté 15/2

Minnesanteckningar Central skyddskommitté Green Cargo 15 februari 2012 Handlingsplan för arbetsmiljö- och hälsoarbete Tre nya hälsoavtal tecknade och start av dessa sker 1 mars 2012. Info om nya företagshälsovårdsavtalen. Sju stycken infoträffar på våra...