Lönerörelse 2019

Vi har i går startat upp lönerevisionen för I-lön. Budet från AG har vi tagit del av samt att vi lämnat ett motbud på AG s bud. Förhoppningarna är att vi kan vara klara i början på juni. För ST Kenth Bergqvist och Jan Lyngbäck  

Lönerevision 2019-05-17

Vi startade i dag med tarifflön. ST och Seko har lämnat ett gemensamt bud till tariffer 2019. Vi var överens om att satsa på slutstegen för löneförhöjning. AG har också lämnat en återkoppling på det bud vi lämnat. Detta är ej accepterat och fortsatta förhandlingar...

Lönerevision 190515

Vi har nu fått första budet från AG gällande I lön. och fortsatta diskussioner är satta till den 21 maj. Vi väntar fortfarande på AG gällande tariff lön. Kommer att uppdatera här fortlöpande i lönerörelsen. Kenth Bergqvist -i