ST överväger att ta in arbetstagarkonsult

ST överväger p.g.a. den kommande omorganisationen att ta in en oberoende arbetstagarkonsult/löntagarkonsult. Det stora skälet är att det saknas fullgod information för att ta ett så klokt beslut som möjligt..  Inom kort kommuniceras ytterliggare information från...

Info till FFU-man – Rätten till löntagarkonsult

ST har rätten att anlita löntagarkonsult enligt Utvecklingsavtalet  Utvecklingsavtalet inom MBL-området mellan parterna inom svenskt näringsliv ger alla  lokala fack rätten att anlita löntagarkonsult vid viktigare förändring i företaget.  Viktigare förändring  Med...

2013 – Ett år där stormarna avlöste varann

God Jul och ett Gott Nytt år vill vi från avdelningsstyrelsen nu önska er alla. Mycket har hänt det gångna året – ett år likt hela havet stormar.  Förutom vårt som alltid omdebatterade väder som brukar ställa till det för oss har det även infunnit  sig en...

Vägen till ett lönsamt Green Cargo 2016

 ST har under hösten haft många förhandlingar med företaget om den nya organisationen och arbetet för att nå ett lönsamt Green Cargo 2016.  I dagarna har arbetsgivaren haft nationella informationsmöten som på vissa delar kanske skapar ännu mer frågetecken och i en del...