Föregående minnesanteckningar gicks igenom, när det gäller ST frågan om fasta turlistor så har man haft ute annons och två personer har visat intresse av examensarbete, dock har man ännu inte gjort några intervjuer med dessa.

På en fråga då det gäller samplaneringstest i Gävle och Norrköping så hade man ännu inget förslag framme för beslut, här återkommer man.

Lokförarpool

Ett första utkast till avtal var framtaget där man ville ha våra synpunkter. Vi diskuterade vad vi skall skriva in i avtalet respektive i protokoll. Det var delade uppfattningar om vad som skulle stå i avtalet eller protokollet. Anledningen är att man inte behöver skriva in i avtalet mer n vad som skall undantas från kollektivavtalet, men det kan också vara bra att ha all text i ett dokument.

Frågor som togs upp var:

  • Hur kommer man in och ur poolen?
  • Att detta inte skall vara istället för att fastanställa personal, utan för att kapa oförutsedda toppar.
  • Vilka orter skall låna ut personal? Vi saknar redan idag på flera orter personal.

 

Johanna kommer efter dagens diskussion att sätta ihop ett avtalsförslag som hon sedan sänder ut för att med siktet inställt på att det skall vara färdigt i augusti.

Likaså när det gäller ett avtal om arbete mer än varannan helg så finns det ett förslag till avtal som också skall förhandlas om inom kort. GC återkommer.

12 veckors schema

Frågan har blötts och stötts i tag nu. Arbetsgruppen som titta på detta är inte överens om det är en vinst för båda parter eller bara för den ena. GC menar att detta kostar för mycket och man får för lite ut av det. Bertil påminde att i första hand så skulle GC göra en effektivisering, men kan vi även uppnå vinster för de anställda så var detta bra. Förslaget hanteras återigen av arbetsgruppen som gör en ny djupdykning och ser om man kan få fram bättre underlag.

Differenser i avtal mellan åkande och stationär personal

Som bekant vill GC förändra villkoren så det blir lika mellan åkande och stationär personal. ST har nu sänt in våra synpunkter ifrån det möte vi hade med sektionerna vilket vi nu redogjorde för. GC menade att detta inte var ett svar på deras förslag utan helt nya punkter. GC kommer nu att titta på våra gemensamma svar och återkomma i frågan. I sammanhanget nämnden man att den viktigaste frågan var i kollektivavtalet man ville förändra var nattidsbegreppet.

Vid mötet för ST

  Björn T