Minnesanteckningar Kundservice Samverkan

Datum: 2011-05-31 Plats: Malmö

 Genomgång av organisation Kundservice Malmö

Så här ser Kundservice ut i Malmö.

Chef Hans G Nilsson

Arbetsledare, Hans Henriksson, Bertil Karlsson

11st, Transport administration Stängt lör 22.00 – sön 06.30 (6 st tvåskift, 4 st treskift, 1 st på dagtid)

3st, Transport avisering (tvåskift, helger och dagtid)

 • Avvikelserapportering
 • Forslingsavisering (Dagab  och Ica)
 • Avisering importvagnar
 • Sortering och arkivering av fraktsedlar

5st, Avräkning internationella frågor (dagtid)

 • Fraktsedlar import/export – vid problem gällande avtal
 • Uppföra veckovis fellista ang. ej giltiga avtal
 • Säljkontakt för åtgärder
 • X-rail rapportering

1st, Transportövervakning/kundkontakter  Internationella frågor (dagtid)

 • Jobbar nära Produktion
 • Övervakning av vagnar i Europa, telefon och personliga kontakter
 • Kontroll av SSAB vagnar (vagnsstyrning, dygn)
 • Transportplaner
 • Trafikspärrar och trafikinformation
 • Info om skadade vagnar i utland

4st, Internationella pendlar (tvåskift, lördag och söndag)

 • Bokningar från kunder, bekräftar, logga i  excel blad
 • Sända bokningar till terminaler
 • Lastlistor till Sverige och Tyskland
 • Svara på kunder förfrågningar på specifika vagnar och trailers
 • Jobba proaktivt vid förseningar, dagliga kontakter externt/ internt GC
 • Efterlysning av fraktsedlar i utlandet
 • Produktionsrapportering som växlingsplanering, klarrapportering, skaderapportering, vagninventering och statusrapportering
 • Kontroll på reservvagnar i Krefeld
 • Skapa fraktsedlar
 • Regleringsorder i SAP
 • Rätt fakturering utifrån kunders volymåtagande
 • Logga ank/avg-tider på tågen

 

Internationella pendlar. Sommarturlista, ersättningsrekrytering – v28-33. FP tisdag flyttad till måndag.

Hög sjukfrånvaro – Kundservice Hallsberg

Ett stort problem då frånvaron ökat drastiskt till höga nivåer. Arbete pågår  att identifiera orsaker.

 

 

Personalläget

Chef Q/bim – Vakans efter SS – UL tillförordnad tills vidare.

Q/samordnare – Vakans efter ML

Gruppledare

Rollen ännu inte fullt ut implementerats som tänkt. Tydlighet om rollen krävs och erfarenhet kommer att inhämtas från Mgb.

Sommarturlista Team storkund

Personal saknas på RPC under i sommaren.

Juli – Aug.

Kundservice öppet till kl.18 för att få ihop verksamheten på kvällar, helger och nätter.

Vid pennan

Jerker Liljeberg