På ett svar från föregående möte ang vilka regler som gäller i BP för lokförare

som går på stationära turer så är svaret från Mats att de går på stationäras regler då det gäller nattid.

 Rapport SAP/PLATÅ

Mats tog med sig följande punkter som han överlämnar till styrgruppen:

  • Semester/ FP/FV
  • Kvittning av felaktig lön
  • Tillägg
  • Utlands-, flerdygnstillägg
  • Avstämningstiden

Personalfrågor

Vännäs: Dennis har sagt upp sig och måste ersättas. Man har haft ute

intresseanmälan och inte fått in några svar varför man nu kommer att söka

externt. Förslag kom att tillsätta i Ånge i stället.

 Stationeringsort lokförare

Förslag finns på att slå hop Luleå med Boden och ha stationeringsort Boden.

Fråga har varit uppe på regional samverkan som information. Återkommer på deras möte i september.

När det gäller Borås så finns här 3 personer stationerade, detta anser arbetsgivaren vara för lite samtidigt som kunden inte finns kvar längre som de körde på. Frågan kommer att tas upp till hösten om omstationering.

Frågan väcktes också om Umeå och Vännäs som tydligen också blir en fråga för förhandling.

Genomgång av lokförarturer med avstegstillägg

Har kommit ut sen tidigare och godkändes. Dock anser ST inte att detta sköts på ett bra sätt. Vi får dem sända till oss alldeles för sent för att vi skall hinna svara på dem innan de går ut till personalen. Senaste kring den 5e i månaden måste de koma oss tillhanda. Viktigt att vi också skapar interna rutiner kring detta.

Problem finns också kring utbetalningar av tillägget då man vill ha klara uppgifter till lönekontoret.

En annan sak som kom var att man är överens mellan företaget och våra turlisteombud om hur en tur skall se ut, sen går man ut och gör personliga överenskommelser som strider mot våra överenskommelser.

Nya turer/upplägg till typveckan

Intet nytt. Dock har vi fått 17 min extra tid vid orderläsning på Danmarksturer.

Gula blanketten, sommaren

För juli månad saknas i dagsläget 100 personer på lokförarsidan.

Bangård har man ingen riktigt koll på än.

Övertid/arvodister/inhyrning

Förra månadens statistik var vid mötet ännu inte klar, dock finns det 2 personer inhyrda från Östersunds Järnvägskompetens.

Övrigt

Mats Andersson tackade för ett gott samarbete eftersom han nu slutar vid företaget.

Vid mötet för ST

Donny, Björn H och Björn T