Information från VD

Det senaste månaderna har man sett en stabilisering av den ekonomiska situationen och så har kvalitén höjts. Man ser också att kunder vill öka sina transporter på järnväg samt tittar på nya upplägg.

Dialogen är ett projekt som drar igång nu där man hoppas nya saker skall komma upp på bordet.

Rätt tid är ett annat projekt tillsammans med Trafikverket.

Logistic växer i de flesta segment och går ekonomiskt bra.

Vitboken som Green Cargo tagit fram har man sänts ut till alla politiker som har något med järnvägen att göra, vitboken är ett dokument som sätter fokus på hur järnvägen man bör fokusera på framtiden.

Organisationsutvärderingen

Eftersom organisationen gjordes om i snabb fart under hösten så har man nu gjort en utvärdering i denna organisation. De flesta har upplevt förändringsarbetet som lyckat. Däremot så finns det tre huvudområden som de flest ansåg man bör göra något åt, det första är att det finns ett otydligt ansvar inom Marknad och mellan Marknad och Produktion, planering med många överlämningar och otydliga ansvar inom produktion samt otydlig styrmodell med otillräcklig lönsamhetsstyrning och –kultur.

Materialet samt en rålista på aktiviteter skickas ut till ST så träffas vi i början på juli för ett första möte samt ett vidare diskussionsmöte i augusti.

Ekonomi

Produktion går bra och överträffar resultatet för april, även verkstaden går ihop. Det ser alltså fortsatt bra ut och det är bara att hoppas på en fortsättning i samma anda framöver.

På vagnssidan ser det bra ut, man har lyckats sälja en vagn till Norge för en bra summa pengar samt att man skrotar av vagnar som inte används, här ligger man över plan på vad man trodde i starten.

Information från HR

Löneprojektet rullar på och vi får veckovis mejl på hur statusen ser ut. Ett antal andra processer skall sedan ses över under hösten. Idag åker en person runt och tittar på hur man hanterar olika saker i systemet.

 Lönespecifikationen vara eller inte vara togs upp för diskussion. GC tittar på vilka andra sett det finns och om det är bättre att vi själva plockar ut den från nätet. Vi tar till oss frågan och diskuterar detta med våra medlemmar. Avstämning sker på ett telefonmöte.

Övriga frågor

ST tog upp om samverkan kring tillsättningar, denna fråga lyfts ut till mötet i augusti då vi skall diskutera samverkansformer.

När det gäller löneväxling för de som är intresserade av att byta lön mot pension som även var med i löneöversynen så återkommer frågan då man haft strul med det för de som haft detta inom TGOJ.

 
Vid pennan för ST

Stefan Bieder och Björn T