Reslutat o Marknad

Ser bra ut på de flesta områden både volymmässigt som kvalitetsmässigt.

Kvalitén i det danska bolaget är inte bra, kan de inte leva upp till en bra kvalité så riskerar vi att kunderna tar andra alternativ än järnväg. Det finns en hel del affärer som kan bli verklighet om allt löser sig på bästa sett.

Policy för hantering av skötsel och annan utrustning vid Green Cargo

Det framtagna dokumentet lämnades några synpunkter som Johanna tog tills och rättar upp.

Personalfrågor

Man vill utöka planeringsfunktionen med ytterligare 2 resurser. Man vill också ha in 2 projektresurser som tar hand om identifierade förbättringsområden.

Balanslistan

När det gäller personalförsörjning så har man titta på frågan men man behöver mer tid för att stämma av frågorna eftersom det finns många olika sett att redovisa på. Idag finns det olika set vilket ställer till en hel del, där av behöver man lite mer tid.

Övriga frågor

Hur kommer man tillrätta med övertiden?

Lokförarpool nämner GC som ett förslag till att komma tillrätta med detta problem. Men räcker detta verkligen? Vi snittar ett underskott på ca 50 lokförare en normalmånad, och GC pratar om en pool på 30 personer.

Aktiviteter för personalen

ST tog upp frågan i början på året vilka aktiviteter GC skall anordna för den personal som ännu inte fått något? Frågan hade glömts bort, sa man? Men man lovade nu att ta tag i frågan igen.

Vid penna för ST

Stefan Bieder och Björn T