Minnesanteckningar PRDB SVG

Datum: 2011-08-29 Plats: Solna

PLATÅ/SAP Rapport

Avstämningsövertid Jan-Juni 2011 är gjord för samtlig produktionspersonal som hanteras i Platå, exkl. 8-8-modellen i Blg. Sammanställningen är inskickad till HR. Avstämning för maj-juni 2010 krävs det först import av data i Platås testmiljö. AG försäkrar att de fel som rapporteras förs upp på lista åtgärd.

Det tar tid då all avstämning måste ske manuellt, finns inget stöd i SAP/PLATÅ för detta ännu. Det är tre system som ska tala med varandra. BP, SAP och PLATÅ och det är olika leverantörer av samtliga it-system.

Vad gäller skiftgående administrativ personal och avstämning av FP/FV-dagar, är denna färdigställd.

KOSTNAD SOMMAREN 2011

Fullständig redovisning till nästa möte i september. Dock kan sägas så har övertiden minskat.

Man kan förmodligen också då göra tolkningen att minskningen säkerligen är p.g.a. alla tåg som rent operativt ställdes in under försommaren.

Komplett redovisning till nästa möte.

2011 -05            2011-06             2011-07

13200                 13500                 16000                 Övertidstimmar

4000                    3000                    7600                    Arvodisttimmar

2007-05             2007-06             2011-07

11600                 15300                 17500                 Övertidstimmar

3000                    5000                    5000                    Arvodisttimmar

2008-05             2008-06             2008-07

13200                 16000                 18300                 Övertidstimmar

Övriga synpunkter över sommaren som varit från ST är att det varit en hel del enbenta turer och turlistor som inte stämmer tidsmässigt med grafen/tidtabellen.

GC meddelar att man fick problem med löneutbetalningar till bl.a. arvodister.

 

PERSONALFRÅGOR INFORMATION

Ag ämnar återkomma med en plan till svg ang. pensionsavgångar bemanning Umeå (vns).

Rekrytering pågår via uthyrningsföretaget Manpower och intervjuer sker 1 Sept.

AG kunde inte svara på hur många det rör sig om i dagsläget.

Ny vikarie skall rekryteras till Operativ bemanning i Hallsberg för JL.

Green Cargo har fått in ett antal intressenter på den annons som är publicerad på den officiella hemsidan. Annonsen eftersöker externa utbildade lokförare över i stort sett hela landet. Vi har ju som sagt en kommande personalbrist på ca 150 man.

AVVIKELSETILLÄGG

AG visade avvikelsetillägg, vilka vi benämner avstegstillägg. Hanteringen av detta tillägg sker helt manuellt då systemstöd saknas för uppgiften. ST vill inte se de tillägg som varit, vill vara med och godkänna turerna innan de genomförs.

 

GULA BLANKETTEN

Denna kommer att tillsändas samtliga sektioner, men det är samma info som varje gång. Brist, brist, brist, sånär som i Göteborg där norsk baneservice successivt tar över växlingen på en del håll. Här ser det snarare ut som att personalläget rätar upp sig och ingen skall stå utan arbetsuppgifter.

 

Nästa möte 2011-09-26

Vid pennan för ST: Jerker Liljeberg, Björn Hellqvist och Donny Sjöberg