Minnesanteckningar PRDB 110926

Platåportalen

Vi blev informerade om ny platåportal som komma skall, ska vara klar till 120101

Platåutvecklaren visade lite grundläggande funktioner som var tänkta att finnas  och vi kom med lite ytterligare idéer om vad man borde kunna se i portalen (någon form av arbetsbeskrivning,som samtidigt är kopplad till 89-documenten).

Vi kunde dessutom komma in med saker som vi tycker skulle kunna vara bra att se

Föregående protokoll

 Ljustrades avseende inhyrning av pers

SAP

Personalstyrare kommer att få en 1 dagars utbildning i SAP under Okt till Jan. Och även en utbildning på 2 dagar i vad som åligger i deras arbete, detta genomsyras i hela organisationen

Månadsavstämningstiden ska förhoppningsvis fungera i versions uppdatering i nov enligt GC

 Personal

Ser inte bra ut i rekrytering kontra pensionsavgångar och produktion fram till dec 2012.

Vad göra? Endera dra ner produktion eller anställa fler

Övertidstimmar i aug 19643

Arvodister i aug  30,8 årsman

T12 utskick klart tors 28/9 ,Björn Nordh skickar ut info till sina personalfördelare landet över för att informera om förseningen i utskickat så att våra turlistaombud skall få det lite lättare att eventuellt byta dagar för granskningen.

Inhyrning av lokförare i Kiruna GC återkommer var beslutet är taget gällande förlängning från 0831-1231

SÖM

PO vill lägga in SÖM utbildning i skolan föreslår 4 timmar för det

SÖM utveckling på gång kommer ett nytt system

Orderläsning

Test av tidsåtgång vid orderläsning är känslig för GC, ST ställde som krav att detta skall vara avklarat före T12 fastställs.

Vid pennan

Donny S & Björn H