Företag som satsar på att förbättra arbetsmiljön tjänar på det ekonomiskt.

Det framgår av en studie där 300 företag i 15 länder, däribland Sverige, ingår.
Enligt undersökningen så kan varje satsad krona ge drygt två kronor tillbaka. Det som är mest lönsamt är investeringar i hälsoundersökningar och utbildningar i säkerhet.

Kostnadsbesparingarna märktes i sådant som bättre kvalitet och högre motivation bland personalen.
Resultaten presenterades vid en kongress i Istanbul nyligen om hälsa och säkerhet på jobbet, anordnad av den internationella socialförsäkringsorganisationen ISSA (International Social Security Association).

Att förbättra arbetsmiljön sparar inte bara liv, det är också ekonomiskt förnuftigt, är en slutsats som dras i studien.

•Att det finns ett samband mellan olika psykosociala faktorer i arbetsmiljön, anställdas hälsa och produktionsbortfall, har visats även i svenska studier, bland annat i en avhandling av Malin Lohela Karlsson, Karolinska Institutet.