Lönesystemet

Protokollsanteckning om att en översyn av lönesystemavtalet och lönebildningen ska göras inför löneöversynen 2012.

 Tarifflöner

 Nya grundlöner

 F 10           + 1025       29 025 kr/mån

F 11           + 1080       31 960 kr/mån

F 17           + 500         17 600 kr/mån

F 18           + 500         21 975 kr/mån

F 19           + 600         25 165 kr/mån

 V 10           + 820         24 225 kr/mån

V 20           + 820         23 675 kr/mån

V 28           + 500         17 600 kr/mån

V 29           + 500         20 300 kr/mån

 V 21           + 820         24 920 kr/mån

V 22           + 1200       25 800 kr/mån

 Reparatörer + 870        25 225 kr/mån

 TGOJ personal i tariffer placeras in med personliga tillägg för mellanskillnad enligt följande:

F 10           1 076 kr/mån

F 11      %